Projekti

Sadarbībā ar kolēģiem Latvijā un citās Eiropas valstīs, LSIA ‘’Aspazija’’ ir realizējusi daudzus projektus, kuru mērķis ir gan stiprināt organizāciju un attīstīt tās turpmāko darbību, gan arī atbalstīt un iedrošināt katru organizācijas biedru.

 • Pēc LSIA "Aspazija" izveidošanas, Karalienes Juliānas (Nīderlande) fonds un Rīgas dome piešķīra  līdzekļus biroja, bibliotēkas un nodarbību telpu izveidošanai.
   
 • Starptautiskais PHARE un TACIS LIEN programmas projekts ‘’Invalīdu iespēju uzlabošana’’ norisinājās kopīgi ar partneriem no Spānijas, Zviedrijas un Igaunijas. Sadarbībā ar vairākām Latvijas nevalstiskajām organizācijām šī projekta ietvaros tika organizēti datorapmācības kursi, menedžmenta un līdera spēju attīstīšanas kursi.
   
 • 2003.gadā pēc Starptautiskās Darba organizācijas pasūtījuma LSIA ‘’Aspazija’’ veica pētījumu, kurā tika aptaujātas 225 respondentes ar dažāda veida invaliditāti no vairākiem Latvijas reģioniem, realizējot projektu ‘’Sieviešu ar invaliditāti situācijas izpēte Latvijā’’. Pētijumu rezultātā tika iegūti dati, kur 92% no aptaujātajām sievietēm vēlas strādāt un apgūt jaunas prasmes, bet 12% vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
   
 • No 2005. līdz 2007.gadam tika īstenoti Eiropas Sociālā Fonda (ESF) un Latvijas valsts finansēti projekti ‘’Sievietes invalīdes ceļā uz uzņēmējdarbību’’ un ‘’Sievietes invalīdes nākotnes motivācija’’, kā rezultātā 12 sievietes ar invaliditāti bija gatavas izveidot savu uzņēmumu.
   
 • No 2006. līdz 2008.gadam kopā ar partneriem no Vācijas, Zviedrijas, Spānijas, Portugāles un Kipras tika īstenots Socrates/Grundtvig mūžizglītības projekts ‘’Pieredze pašvērtējuma un kapacitātes celšanā starpvalstu un pašmāju semināros’’.
   
 • LSIA ‘’Aspazija’’ aktīvi iekļāvusies Eiropas Savienības (ES) struktūfondu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta ‘’Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem’’(CADDIES) realizēšanā, veidojot kopienu Grīziņkalnā. Biedrība ik gadu organizē pasākumu ‘’Vasarsvētki Grīziņkalnā’’, kurā iesaista Austrumu izpilddirekcijas dažādus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, arī cilvēkus ar invaliditāti.
 • 2009.gadā biedrībai tiek piešķirts Dienas centra "Aspazija" statuss, kur uzturēšanu un pakalpojumus klientiem apmaksā Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālais dienests.
   
 • No 2009. līdz 2011.gadam Asoc. Prof. Aijas Dudkinas vadībā notiek ikgadējs semināru kurss  sievietēm ar invaliditāti veselības profilakses un pašsajūtas uzlabošanas veicināšanai, ko atbalsta Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija (LCĪVSO) „Sustento” un  Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA). Nosaukumi  izsaka visu: ‘’Sakārtosim sevi fiziski un garīgi’’, ‘’Sievietes gadalaiki un veselība’’, ‘’Sievietes ikdienas radošums veselības uzlabošanai un profilaksei’’.
 •  2012. gada vasarā Asoc. Prof. Aija Dudkina atkārtoti tiek uzaicināta vadīt kārtējo semināru kursu ''Ilgdzīvotības noslēpumi'', ko pilnībā finansē GlaxoSmithKline Latvia SIA.
 • Pateicoties A/S Latvijas Valsts Meži 2012. gada atbalstam ziedojuma veidā un Fonda "Ziedot.lv" labvēlībai, īstenojas projekts "Sakārtosim sevi garīgi un fiziski" Asoc. Prof. Aijas Dudkinas vadībā.
 • 2013. gada vasarā, ar SUSTENTO starpniecību, A/S Citadele piekrīt finansiāli atbalstīt LSIA "Aspazija" jaunāko projektu "Radošu ideju dienas starppaaudžu saskaņas veidošanai", ko vada Asoc. Prof. Aija Dudkina.
   
 • 2011.gada 4.martā Rīgas centrā – Centrāltirgus sakņu paviljonā LSIA „Aspazija” vadībā tika izveidots un atvērts salons „Saulgrieze” ar mērķi veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību un viņu sociālo integrāciju sabiedrībā. Šajā salonā cilvēki ar invaliditāti var realizēt savus amatniecības un rokdarbu izstrādājumus.  Paldies lielāko Rīgas Cilvēku ar invaliditāti organizāciju aktīvistiem, Rīgas domes Labklājības departamentam, Centrāltirgus administrācijai, nodibinājumiem ‘’Borisa un Ināras Teterevu fonds’’ un ”Fonds „Ziedot.lv””.
   
 • No 2011.gada 7.-10.jūlijam, programmas ‘’Atbalsts Rīgas senioriem’’ ietvaros, ar Nodibinājuma ‘’Borisa un Ināras Teterevu fonds’’, Rīgas domes Labklājības departamenta un ‘’Kopienu iniciatīvu fonds’’ (KIF) palīdzību, tika noorganizēta vasaras nometne Tukuma rajona Apšuciema pamatskolas telpās, lai pieredzējušu speciālistu vadībā LSIA’’Aspazija’’ biedres  radoši attīstītos, apgūtu jaunas iemaņas, uzlabotu veselību, kā arī lai sniegtu koncertus vietējiem iedzīvotājiem.
 • Pateicoties Nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” piešķirtajam projektam "Atbalsts Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" darbībai Rīgā un tās nodaļās 10 Latvijas reģionos 2011/2013" ,notiek biedrības LSIA "Aspazija" semināru un forumu organizēšana kopā ar nodaļām pieredzes apmaiņai. Lai popularizētu salona "Saulgrieze" darbību, tiek izveidoti informatīvie bukleti trijās valodās: LV, RU, ENG. Senioru deju kopai "Aspazija" un Liepājas nodaļas vokālajam ansamblim tika uzšūti tērpi koncertdarbībai, iegādāti apmācību materiāli rokdarbu nodarbībām.                           
 • Atkārtoti tiek piešķirts Nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds" finansējums jaunam projektam "Atbalsts Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" un tās 12 nodaļu darbības paplašināšanai 2013/2016", kas paredz semināru, forumu un starptautiskas konferences norisi, kā arī tiek uzlabots senioru deju kopas "Aspazija" un vokālā ansambļa "Ilgas" vizuālais formējums, nodrošināts transports koncertdarbībai un iegādāti apmācību materiāli rokdarbu nodarbībām.                                                                                                                                                                 
 • 2015.gadā LSIA "Aspazija" iesaistās starptautiskajā NORD+ projektu integrācijas programmā par sociālo uzņēmējdarbību. Projekta mērķgrupa - sievietes pirmspensijas vecumā, kā arī sievietes ar īpašām vajadzībām, kurām varētu būt grūtības integrēties darba tirgū. Projekta partneri - Latvija, Lietuva, Somija.
 • 2016.gadā LSIA "Aspazija" tiek uzņemta Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© LSIA „Aspazija”