Mūsu Maruta Melberga (05.09.1953. - 08.12.2020.)

8. Decembris 2020

Tik nepazaudēt pašam sevi,

Kad visapkārt tumša, tumša nakts.

Vien tālumā vijole maigi, maigi skan...

Ļauties tās trauslajām skaņām,

Kas sevī mazu gaismiņu degs

Un uz sirds mājām aizvedīs.

Tumsa klīdīs...

M. Šnē

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mūsu Marutas tuviniekiem šajā skumju pārņemtā laikā. Lai iekšējs spēks, izturība un ticība palīdz gūt mierinājumu bēdu laikā.

Skumstam kopā ar jums.

 Aspazijas © LSIA „Aspazija”