Aktivitātes

Šobrīd LSIA „Aspazija” par prioritāti ir izvēlējusies

 • savu biedru izglītošanu, 
 • informācijas sniegšanu
 • psiholoģisku un morālu spēcināšanu
 • dažādu iemaņu apgūšanu
 • nodarbinātības veicināšanu un 
 • sadarbības izveidošanu ar līdzīgām nevalstiskām organizācijām.

Katru nedēļu biedrības telpas apmeklē vairāk kā 70 LSIA „Aspazija” pārstāves. Lai celtu sieviešu pašapziņu un drošības sajūtu, tiek organizētas atbalsta grupas un individuālas konsultācijas psihologa un psihoterapeita vadībā. Lai apgūtu dažādas iemaņas un darba prasmes, tiek organizētas mākslinieciskās klūdziņu pīšanas, floristikas un rokdarbu nodarbības. Veselības stiprināšanu un uzlabošanu veicina mūzikas, kustību, deju terapijas un nūjošanas nodarbības. Nodarbības vada diplomēti un  augsti kvalificēti speciālisti.

Dienas centra "Aspazija" nodarbību saraksts:

 • Pirmdiena - 13.00 Atbalsta grupa, 15.00 Individuālās konsultācijas pie psihoterapeites (iepriekš piesakoties)
 • Otrdiena - 11.00 Klūdziņu pīšana
 • Trešdiena - 11 00 Sēdvingrošana, Biodeja, , 11.00 Informatīvā trešdiena (mēneša trešajā trešdienā)
 • Ceturtdiena - 10 00 Vingrošanas nodarbība 11.00 Senioru deju kopas "Aspazija" nodarbība
 • Piektdiena - 11.30 Vokālā ansambļa nodarbība, 13.30 Angļu valoda, 15.00 Rokdarbu nodarbība

Deju kopa „Aspazija” ir iekļāvusies Latvijas senioru deju asociācijas aktīvā darbībā. Dejotājas kopā ar LSIA „Aspazija” vokālo dziesmu ansambli „Ilgas” regulāri koncertē dienas centros, dienas aprūpes centros, cilvēku ar invaliditāti pasākumos, kā arī dažādos pilsētas mēroga svētkos.  „Aspazijas” ir  sniegušas vairāk kā 200 koncertus visās Latvijas malās – kultūras namos, estrādēs, baznīcās, pilsētu un parku svētkos. Šobrīd vokālā ansambļa vadību pārņēmis dziesminieks Ramants Jansons. Tradicionāli jau kļuvuši LSIA „Aspazija” organizētie Vasarsvētki Grīzīņkalnā, kur vienmēr tiek aicināti piedalīties senioru deju kolektīvi, bērnu un jauniešu vokāli instrumentālie ansambļi. Deju solis ir aizsniedzis Lietuvu, Igauniju, Vāciju un Zviedriju.

Čaklās rokdarbnieces aktīvi piedalās republikas mēroga un starptautiskās izstādēs. Ir piepildijies sen lolots sapnis - pateicoties LSIA "Aspazija" biedrībai, daiļamatniekiem – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir savs rokdarbu un amatnieku darinājumu veikaliņš "Saulgrieze" Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā. Tādējādi cilvēki ar īpašām vajadzībām vairs nav pasīvi lūdzēji, bet gan skaistuma radītāji un devēji. Salons „Saulgrieze” atvērts katru dienu no plkst. 10.00 – 17.00. Brīvdiena pirmdiena un svētdiena.  Vairāk par salonu...

© LSIA „Aspazija”